Thẻ: Sơn Bồn Chứa Epoxy Phenolic

5

Interline 994 – Sơn Bồn Chứa Epoxy Phenolic

Là loại sơn epoxy phenolic, dùng cho khoang hàng, hai thành phần.
Dùng cho khoang chưa nhiều loại hàng hoá có tính ăn mòn bao gồm dung môi và hóa chất, sản phẩm dầu sạch và bẩn, dầu thực vật và động vật.
Sử dụng cho đóng mới hay bảo dưỡng và sửa chữa.

logo