5

Interline 982 – Sơn lót Epoxy

Là loại sơn epoxy bảo vệ tạm thời bề mặt, hai thành phần.
Bảo vệ bề mặt thép mới được phun làm sạch bề mặt trong những dự án sơn bồn chứa có sự tham gia của sơn Interline 704. Cho phép qui trình làm việc linh hoạt hơn mà lại không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu hóa chất của hệ sơn.
Sử dụng cho đóng mới hay bảo dưỡng và sửa chữa.

logo 704

Interline 704 – Sơn bồn chứa Epoxy

Là loại sơn bồn hàng epoxy tuân theo tiêu chuẩn FDA, hai thành phần, chịu được nhiều loạI hàng hóa.
Phù hợp để vận chuyển hơn 2000 loại hàng hóa bao gồm cả sản phẩm dầu sạch và bẩn, dầu thực vật và động vật, nước xút và nước dằn.
Sử dụng cho đóng mới hay bảo dưỡng và sửa chữa.

logo 821

Intergard 821 – Sơn Epoxy Trám

Là loại sơn epoxy tram hai thanh phần.
Sử dụng như là một lớp bảo vệ anode, và như là một lớp tram trét cho bề mặt thép bị rỗ.
Sử dụng cho đóng mới hay bảo dưỡng và sửa chữa hay bảo dưỡng trên boong.

logo 410

Intergard 410 – Sơn Epoxy Màng Dày

Là loại sơn epoxy phủ hay trung gian, màng dày, hai thành phần chịu hoá chất và chịu mài mòn tốt.
Sử dụng như là một lớp sơn phủ hay sơn trung gian trên các kết cấu thép, đường ống… của các khu vực trên nước trong các khoang hàng khô
Sử dụng cho đóng mới, bảo dưỡng và sửa chữa hay bảo dưỡng ngoài khơi.

logo 343

Intergard 343 – Sơn Bồn Chứa Nước Dằn

Là loại sơn lót phổ thông epoxy, màu nhạt với khả năng chống gỉ và chịu mài màn tốt.
Phù hợp khi thi công tại nhiệt độ thấp (thấp xuống -5OC).
Một loại sơn lót phổ thông có thể được sử dụng cho bồn chứa nước dằn và có thể được sơn trực tiếp lên lớp sơn lót xuất xưởng được làm sạch bằng dụng cụ cơ khí. Phù hợp với lớp bảo vệ ca tốt.
Là loại sơn được thông qua phù hợp với yêu cầu của IMO theo nghị quyết MSC. 215 (82) dùng cho đóng mới.

logo 808

INTERBOND 808 – Sơn Epoxy Chống Gỉ

Sơn EPOXY sáng màu không chứa nhựa tar, có % hàm rắn cao, có thể thi công 1 hoặc 2 lớp lên bề mặt làm sạch bằng phun thổi hạt, bằng nước áp lực cao, hoặc làm sạch bằng dụng cụ cầm tay, có thể thi công trên bề mặt ẩm. Sử dụng trong sửa chữa và bảo dưỡng

logo