Liên hệ


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP SƠN HẢI


 sonhai@shc.vn
 Room 303, 3rd Floor, VIETUC building, 2/16D Le Hong Phong Rd., Hai An dist, Hai Phong, Vietnam
 0313619698
 0912460490
 0313722385
 http://www.shc.vn
* Bắt buộc điền

logo