logo 263

Intergard 263 – Sơn Epoxy Trung Gian

Là loại sơn epoxy trung gian, không nhựa đường, hai thành phần.
Sử dụng như là một lớp sơn trung gian giữa lớp sơn chống gỉ và lớp chống hà hay lớp phủ trang trí để đảm bảo độ bám dính cũng như là hiệu qủa tốt nhất của bên ngoài vỏ tàu.
Là loại sơn trung gian phủ lên lớp sơn chống hà TBT.
Sử dụng cho đóng mới, bảo dưỡng và sửa chữa hay bảo dưỡng trên boong.

logo