5

Interline 994 – Sơn Bồn Chứa Epoxy Phenolic

Là loại sơn epoxy phenolic, dùng cho khoang hàng, hai thành phần.
Dùng cho khoang chưa nhiều loại hàng hoá có tính ăn mòn bao gồm dung môi và hóa chất, sản phẩm dầu sạch và bẩn, dầu thực vật và động vật.
Sử dụng cho đóng mới hay bảo dưỡng và sửa chữa.

5

Interline 982 – Sơn lót Epoxy

Là loại sơn epoxy bảo vệ tạm thời bề mặt, hai thành phần.
Bảo vệ bề mặt thép mới được phun làm sạch bề mặt trong những dự án sơn bồn chứa có sự tham gia của sơn Interline 704. Cho phép qui trình làm việc linh hoạt hơn mà lại không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu hóa chất của hệ sơn.
Sử dụng cho đóng mới hay bảo dưỡng và sửa chữa.

logo 704

Interline 704 – Sơn bồn chứa Epoxy

Là loại sơn bồn hàng epoxy tuân theo tiêu chuẩn FDA, hai thành phần, chịu được nhiều loạI hàng hóa.
Phù hợp để vận chuyển hơn 2000 loại hàng hóa bao gồm cả sản phẩm dầu sạch và bẩn, dầu thực vật và động vật, nước xút và nước dằn.
Sử dụng cho đóng mới hay bảo dưỡng và sửa chữa.

logo 821

Intergard 821 – Sơn Epoxy Trám

Là loại sơn epoxy tram hai thanh phần.
Sử dụng như là một lớp bảo vệ anode, và như là một lớp tram trét cho bề mặt thép bị rỗ.
Sử dụng cho đóng mới hay bảo dưỡng và sửa chữa hay bảo dưỡng trên boong.

logo 410

Intergard 410 – Sơn Epoxy Màng Dày

Là loại sơn epoxy phủ hay trung gian, màng dày, hai thành phần chịu hoá chất và chịu mài mòn tốt.
Sử dụng như là một lớp sơn phủ hay sơn trung gian trên các kết cấu thép, đường ống… của các khu vực trên nước trong các khoang hàng khô
Sử dụng cho đóng mới, bảo dưỡng và sửa chữa hay bảo dưỡng ngoài khơi.

logo