Chuyên cung cấp sơn International sơn Hàng Hải và Sơn Công nghiệp: _Mã sơn Hàng Hải_ INTERGARD 263, INTERGARD 269, INTERBOND 201 , INTERGARD 403, INTERGARD 7600, INTERGARD 343, INTERSHIELD 300, INTERTUF 262 Red, INTERTUF 262 Grey, INTERGARD 5600, INTERPLATE 11, INTERPLATE 855, INTERGARD 740, CL series,INTERLINE 850, INTERSEAL 670HS, INTERPRIME 198, INTERSPEED 340, INTERSPEED 6200, INTERSWIFT 6800 HS SPC, INTERTHANE 990, INTERTHERM 50, INTERTHERM 891, INTERTUF 16, INTERZINC 22,INTERZINC 52, THINNER, Antiskid _Mã sơn Công nghiệp_ INTERZONE 954, INTERTHERM 50, INTERFINE 979, Interchar 963, Interchar 973, Interchar 1120, Interchar 404, Interchar 212, Interchar 2060, Interchar 1190, Interchar 1160, enviroline, CHARTEK 1709, CHARTEK 7, CHARTEK 8, Ceilcote  

SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN LÀM SẠCH BỀ MẶT

Hướng dẫn xử lý

SSPC

TCVN 8790

ASTM D2200

NACE

Phương pháp A

Phương pháp B

Làm sạch bằng phương pháp thổi mạnh để đạt đến bề mặt kimloại  màu trắng

SSPC-SP5

Sa3

Sa 3

SP5

1

Làm sạch bằng phương pháp thổi mạnh

SSPC –SP10

Sa 2½

Sa 2½

SP10

2

Làm sạch bằng phương pháp thổi vừa phải

SSPC – SP6

Sa 2C

Sa 2C

SP6

3

Làm sạch bằng phương pháp thổi nhẹ

SSPC – SP7

Sa 1

Sa 1

SP 7

4

logo